Білім беру бағдарламалары/ Образовательные программы

 

Мамандығы / Біліктілігі Специальность/ Квалификация

қазақ/

казахский

орыс/

русский

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130302-Аспазшы

10130300-Организация питания/ 3W10130302-Повар

Аспаз 1 бөлім

Аспаз 2 бөлім

Аспаз 3 бөлім

Повар 1 часть

Повар 2 часть

Повар 3 часть

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130301-Кондитер-безендіруші

 

Кондитер-безендіруші 1 бөлім

Кондитер-безендіруші 2 бөлім

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 4S10130303-Технолог

10130300-Организация питания/ 4S10130303-Технолог

Технолог 1 бөлім

Технолог 2 бөлім

Технолог 3 бөлім

Функционалдық талдау

10130100-Қонақ үй бизнесі/ 4S10130104-Супервайзер

10130100-Гостиничный бизнес/ 4S10130104-Супервайзер

Супервайзер 1 бөлім

Супервайзер 2 бөлім

Супервайзер 3 бөлім

10150100-Туризм/ 4S10150104-Менеджер по туризму Туризм 1 бөлім

Туризм 2 бөлім

02310100-Аударма ісі (түрлері бойынша)/ 4S02310101-Аудармашы

02310100-Переводческое дело (по видам)/ 4S02310101-Переводчик

 

Титул

Құрастырғандар

Аударма ісі

 

Жұмыс оқу жоспарлары/ Рабочие учебные планы

2020-2023 Переводческое дело

2022-2023 Аударма ісі

2022-2023 Повар

2022-2023 Аспаз 

2022-2023 Кондитер безендіруші

2022-2023 Гостиничный бизнес 

2022-2023 Қонақ үй бизнесі 

2022-2023 Маркетинг каз.

2022-2023 Маркетинг рус.

2022-2023 Технолог рус.

2022-2023 Технолог каз.

2022-2023 Туризм менеджері каз.

Оқытушылардың біліктілігін арттыру туралы сертификаттар/ Сертификаты о повышении квалификации преподавателей 

WorldSkills
Талап
Өрлеу
Стажировка 1
Стажировка 2
Стажировка 3
Сертификаты по обновленке
Сертификаты 1
Другие сертификаты