Кестелер/ Графики, расписания

2022-2023 оқу жылына оқу барысының кестесі/ График учебного процесса на 2022-2023 учебный год

МТК 2022-2023 оқу жылының 1 семестрінде оқу сабақтарының кестесі (1 аусым)/ Расписание 1 семестр 2022-2023 учебного года (1 смена)

МТК 2022-2023 оқу жылының 1 семестрінде оқу сабақтарының кестесі (2 аусым)/ Расписание 1 семестр 2022-2023 учебного года (2 смена)

МТК 2022-2023 оқу жылының 1 семестрінде факультативтердің кестесі/ Расписание факультативов 1 семестр 2022-2023 учебного года

PISA дайындық кестесі/ Расписание подготовки к PISA

2022-2023 оқу жылының 1 семестріне аралық аттестаттау кестесі 1 курс/ Расписание промежуточной аттестации за 1 семестр 2022-2023 учебного года 1 курс

2022-2023 оқу жылының 1 семестріне аралық аттестаттау кестесі 2 курс/ Расписание промежуточной аттестации за 1 семестр 2022-2023 учебного года 2 курс

2022-2023 оқу жылының 1 семестріне аралық аттестаттау кестесі 3 курс/ Расписание промежуточной аттестации за 1 семестр 2022-2023 учебного года 3 курс

2022-2023 оқу жылының 1 семестріне аралық аттестаттау кестесі 4 курс/ Расписание промежуточной аттестации за 1 семестр 2022-2023 учебного года 4 курс

Протоколы ГАК 2021-2022/ Хаттама МАК

АБ-31

АБ-32

ГБ-МК-41 

ГБ-МР-32

ГБ-МР-42

МБ-МК-31

ПБ-МК-41

ПР-АК-31

ПР-АК-32

ПР-КК-31

ПР-ПР-33

ПК-ТР-41

ПК-ТР-42

ПК-ТР-42

ТБ-МК-41

ТБ-МК-41

ТБ-МР-42

ТБ-МР-42