Білім беру бағдарламалары/ Образовательные программы

 

Мамандығы / Біліктілігі Специальность/ Квалификация

қазақ/

казахский

орыс/

русский

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130302-Аспазшы

10130300-Организация питания/ 3W10130302-Повар

Аспаз 1 бөлім

Аспаз 2 бөлім

Аспаз 3 бөлім

Повар 1 часть

Повар 2 часть

Повар 3 часть

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130301-Кондитер-безендіруші

 

Кондитер-безендіруші 1 бөлім

Кондитер-безендіруші 2 бөлім

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 4S10130303-Технолог

10130300-Организация питания/ 4S10130303-Технолог

Технолог 1 бөлім

Технолог 2 бөлім

Технолог 3 бөлім

Функционалдық талдау

10130100-Қонақ үй бизнесі/ 4S10130104-Супервайзер

10130100-Гостиничный бизнес/ 4S10130104-Супервайзер

Супервайзер 1 бөлім

Супервайзер 2 бөлім

Супервайзер 3 бөлім

10150100-Туризм/ 4S10150104-Менеджер по туризму Туризм 1 бөлім

Туризм 2 бөлім

02310100-Аударма ісі (түрлері бойынша)/ 4S02310101-Аудармашы

02310100-Переводческое дело (по видам)/ 4S02310101-Переводчик

 

Титул

Құрастырғандар

Аударма ісі

 

Жұмыс оқу жоспарлары/ Рабочие учебные планы

0512000-Аударма ісі/ 0512023-Гид-аудармашы 2020

0512000-Переводческое дело/ 0512023-Гид-переводчик 2020

02310100-Аударма ісі (түрлері бойынша)/ 4S02310101-Аудармашы 2021

02310100-Переводческое дело (по видам)/ 4S02310101-Переводчик 2021

02310100-Переводческое дело (по видам)/ 4S02310101-Переводчик 2022

02310100-Аударма ісі (түрлері бойынша)/ 4S02310101-Аудармашы 2022

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130302-Аспазшы 2021

10130300-Организация питания/ 3W10130302-Повар 2021

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130302-Аспазшы 2022

10130300-Организация питания/ 3W10130302-Повар 2022

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130301-Кондитер-безендіруші 2021

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 3W10130301-Кондитер-безендіруші 2022

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 4S10130303-Технолог 2021

10130300-Организация питания/ 4S10130303-Технолог 2021

10130300-Организация питания/ 4S10130303-Технолог 2022

10130300-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 4S10130303-Технолог 2022

0507000-Қонақүй шаруашылығында қызмет көрсетуді ұйымдастыру/ 0507063-Супервайзер 2020

0507000-Организация обслуживания гостиничных хозяйств/ 0507063-Супервайзер 2020

10130100-Қонақ үй бизнесі/ 4S10130104-Супервайзер 2021

10130100-Гостиничный бизнес/ 4S10130104-Супервайзер 2021

10130100-Қонақ үй бизнесі/ 4S10130104-Супервайзер 2022

10130100-Гостиничный бизнес/ 4S10130104-Супервайзер 2022

0511000-Туризм/ 0511043-Менеджер 2019

10150100-Туризм/ 4S10150104-Менеджер по туризму 2021

10150100-Туризм/ 4S10150104-Туризм менеджері 2021

10150100-Туризм/ 4S10150104-Туризм менеджері 2022

0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 0508063-Технолог-менеджер 2020

0508000-Организация питания/ 0508063-Технолог- менеджер 2020

04140100-Маркетинг (салалар бойынша)/ 4S04140103- Маркетолог 2021

04140100-Маркетинг (салалар бойынша)/ 4S04140103- Маркетолог 2022

04140100-Маркетинг (по отраслям)/ 4S04140103-Маркетолог 2022

0508000-Организация питания/ 0508012-Повар 2020

0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 0508012-Аспаз 2020

0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 0508022-Кондитер 2020

0511000-Туризм/ 0511043-Менеджер 2020

0508000-Тамақтандыруды ұйымдастыру/ 0508063-Технолог-менеджер 2019

 

Оқытушылардың біліктілігін арттыру туралы сертификаттар/ Сертификаты о повышении квалификации преподавателей 

WorldSkills
Талап
Өрлеу
Стажировка 1
Стажировка 2
Стажировка 3
Сертификаты по обновленке
Сертификаты 1
Другие сертификаты