Жұмыс жоспарлары/ Планы работы

Стратегиялық жоспар 2015-2020/ Стратегический план 2015-2020

МКТ Стратегиялық даму бағдарламасы/Стратегический план развития колледжа 2022-2027

Стратегиялық жоспар Құзыретталық орталығы және бейіндік жұмыс 2022-2025/ Стратегический план Центр компетенций и профильная работа 2022-2025

 

Жоспары Бақылау және басқару, Оқу жұмыс 2022-2023/ План Контроль руководства, Учебная работа 2022-2023

Жоспар Әдістемелік жұмыс 2022-2023/ План Методическая работа 2022-2023

Жоспар Оқу-өндірістік жұмыс 2022-2023/ План Учебно-производственная работа 2022-2023

Жоспар Тәрбие жұмыс 2022-2023/ План Воспитательная работа 2022-2023

 

Колледждің ішкі жұмыс тәртібі туралы/Приказ О внутреннем режиме работы колледжа

2022-2023  оқу жылында оқу үрдісін ұйымдастыру  туралы/ Приказ о начале 2022-2023 учебного года

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің басталуы туралы 2022-2023/ Приказ начало обучения НВП 2022-2023

Тарификация комиссиясын бекіту туралы 2022-2023/ Приказ Тарификационная комиссия 2022-2023

Тәртіптік кеңес туралы 2022-2023/Приказ о дисциплинарном совете 2022-2023

Жатақханадағы орындарды бөлу жөніндегі конкурстық комиссиясының құрамы туралы 2022-2023/ Приказ о комиссии по общежитию 2022-2023

 Оқу топтарының атау белгілерін бекіту туралы 2022-2023/ О кодировке учебных групп 2022-2023

 Оқу топтпрына жетекшілік тағайындау  туралы2022-2023Приказ о назначении кураторов 2022-2023

 Оқу кабинеттерінің меңгерушілерін тағайындау туралы 2022-2023/ Приказ о закреплении кабинетов 2022-2023